mandag den 11. august 2014

Fjaltring Open by Night


Kunsten i Bevægelse Fjaltring

Kunsten i bevægelse i Fjaltring

Første uge i september bliver der en god mulighed for at deltage aktivt i et fælles kunstprojekt i Fjaltring – Trans.


Fire professionelle kunstnere, en fra Island, en fra USA og to fra Danmark opholder sig i Fjaltring

 1. til den 6. september 2014.

Deres opgave er, at samarbejde med alle interesserede om at skabe kunstværker i området.
Fjaltring Fri- og Udeskole har allerede meldt sig på banen og bruger tilbuddet som emneuge.

Vi får også brug for praktisk hjælp. Madlavning, kaffebrygning, praktiske folk der kan slå søm i og bruge en boremaskine og den slags. Mere herom senere når vi ved hvilke materialer, der skal bruges til værkerne.


Kunsten i bevægelse er udviklet af Birgit Vinge m fl., Kulturremisen i Brande og er en del af Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestjylland.Projektet i Fjaltring - Trans har fået økonomisk støtte af: Fjaltring Vindparks Bidragspulje, Fjaltring - Trans Sparekasse og Kulturelt Samråd, Lemvig.

Vi glæder os og håber på god opbakning. Vil du vide mere om projektet, kan du ringe til en af os:


Med venlig hilsen


Birgit Wolf, Birthe Dueholm, Etha Mauritson, Hanne Bune, Inge Hauch, Kalle Bencke, Trine Bayer